ME/CVS

Amerikaans onderzoeksinitatief start grootschalige studie naar oorzaak van ME/CVS

De teleurstelling onder patiënten en onderzoekers was groot toen ontdekt werd dat XMRV geen rol speelt in ME/CVS, maar slechts een besmetting in het laboratorium bleek te zijn. Toch bracht deze uitgebreide zoektocht naar de oorzaak van ME/CVS ook iets positiefs. Het vestigde de aandacht van de wetenschappelijke wereld op een ziekte die tot dusver, in vergelijking met andere aandoeningen, niet de aandacht krijgt die het verdient. Het Chronic Fatigue Initiative, een nieuw opgezet onderzoekinitiatief, is hier een direct gevolg van. In samenwerking met enkele Amerikaanse universiteiten zal deze organisatie de komende jaren een aantal grootschalige onderzoeken uitvoeren, om zo meer te weten te komen over oorzaken, behandelingen en het natuurlijk verloop van ME/CVS.

Eind januari gaf Professor Hornig op een symposium in Florida een presentatie over één van deze onderzoeken. Samen met Professor Lipkin (beide werkzaam bij de universiteit van Columbia) gaan zij op zoek naar mogelijke ziekteverwekkers in ME/CVS-patiënten. Zeer veel verschillende bacteriën en virussen zijn in het verleden in meer of mindere mate in verband gebracht met ME/CVS, maar welke rol zij precies spelen in de ziekte is nog altijd niet bekend. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de laatste technieken. Hiermee is het ook mogelijk om tot dusver onbekende micro-organismen te ontdekken.

Behalve op ziekteverwekkers zal het onderzoek zich ook richten op het immuunsysteem. Er wordt gekeken naar genen en eiwitten die specifiek zijn voor ME/CVS. Ook als blijkt dat de ziekte niet wordt veroorzaakt door één enkel micro-organisme, kan op deze manier worden ontdekt wat er mogelijk mis is met het immuunsysteem van ME/CVS-patiënten. Bovendien kunnen genen of eiwitten die uniek zijn voor deze patiënten worden gebruikt om (sneller) een diagnose te stellen.

De studie is inmiddels van start gegaan met 200 patiënten en 200 gezonde personen, en wordt mogelijk uitgebreid met eens datzelfde aantal. Conclusies van onderzoeken met grote onderzoekspopulaties hebben wetenschappelijk veel waarde. De eerste resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting nog dit jaar in medische tijdschriften worden gepubliceerd.

Op de onderstaande websites vindt u meer informatie over deze studie:
Chronic Fatigue Initiative: http://www.cfinitiative.org
Video van het symposium: http://goo.gl/2TCoh

 

Bovenstaand artikel is op 14 maart 2013 gepubliceerd op de website van de ME/CVS-Stichting: http://www.me-cvs-stichting.nl/nieuws/items/?newsId=2703

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply