ME/CVS

Science studies werpen schaduw over XMRV

Gisteren, 31 mei, verschenen vroegtijdig twee studies die 2 juni in Science geplaatst gaan worden. Naar aanleiding van deze studies heeft Science een zogehete “Editorial Expression of Concern” geplaatst, waarin Lombarbi et al. wordt gevraagd hun originele XMRV studie in te trekken. Sinds 2007 heeft Science vier keer eerder zo’n Expression geplaatst, en tien studies werden ingetrokken.

De eerste studie is o.a. van John Coffin, een autoriteit op het gebied van Retrovirussen, verbonden aan het National Cancer Institute. De studie vond dat XRMV een recombinant virus is, ontstaan in een prostaat-tumor-cellijn (22Rv1) in een laboratorium ergens tussen 1993 en 1996. Twee pro-XMRV virussen zijn samengegaan en zo ontstond XMRV. Bovendien stellen ze dat het virus geen gevaar is voor mensen, omdat het immuunsysteem het virus snel kan uitschakelen.

De tweede studie is o.a. uitgevoerd door Levy, hoofd van het Laboratory for Tumor and AIDS Virus Research, en ontdekker van XMRV en medeontdekker van HIV. Zij onderzochten 61 (waaronder 43 positieve) monsters van de originele Lombardi studie. In geen van de monsters werd XMRV aangetroffen. Bovendien vonden ze dat 9 van de 17 onderzochten reagentia besmet is met muis-DNA.

In de “Expression” staat dat Science de studies van de National Institute of Health (de “Lipkin” studie) afwacht en daarna eventueel passende maatregelen zal nemen.

Mikovits van het WPI heeft inmiddels in een open brief op de “Expression” gereageerd. Ze verdedigt de Lombarbi studie en zegt bovendien dat ze zeer bezorgd is over de impact van het vroegtijdig intrekken van haar studie. Het zou zeer schadelijk kunnen zijn en zij vraagt meer tijd om de wetenschap haar werk te laten doen.

Ook “virusjager” Lipkin heeft inmiddels in een telefooninterview met Bloomberg gereageerd. Ook hij vindt het prematuur om de studie in te trekken. Bovendien zegt hij door te gaan met zijn onderzoek. John Coffin is in ditzelfde artikel stelliger en zegt dat de twee recente studies de deur voor XMRV definitief dichtgooien.

Referenties

  • Mikovits JA, Lombardi VC, Pfost MA, Hagen KS, Ruscetti FW. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome. Virulence. 2010 Sep-Oct;1(5):386-90. PMID: 21178474.
Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply