Browsing Category

Minor Disciplines Applied Science

Minor Disciplines Applied Science

De rol van humaan papillomavirus in humane cervixcarcinoom

Samenvatting

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 700 vrouwen baarmoederhalskanker, waarvan er 200 tot 250 vrouwen overlijden. Zonder screeningsprogramma zouden deze aantallen ten minste 2 keer zo hoog zijn. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met een hoogrisico-type van het Humaan Papillomavirus (hrHPV). Overdracht van HPV heeft plaats tijdens seksueel contact. Meestal gaat de infectie vanzelf over en leidt deze niet tot cel- of weefselafwijkingen. Echter hoe langer hrHPV-infecties bestaan, des te groter de kans dat er veranderingen in de oppervlaktecellen ontstaan. Op den duur kan dit leiden een voorstadium van baarmoederhalskanker. Omdat het zo’n vijftien jaar duurt eer baarmoederhalskanker ontstaat, is de ziekte uitermate gezicht voor screening.
Wanneer een voorstadium van baarmoederhalskanker wordt ontdekt, kan een behandeling voorkomen dat kanker ontstaat. Als er al sprake is van kanker, zorgt een vroege opsporing ervoor dat een effectieve behandeling in de meeste gevallen mogelijk is. In Nederland worden vrouwen tussen de 30 en 60 jaar eens per vijf jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Zij laten bij de huisarts een uitstrijk maken, die in het laboratorium microscopisch wordt onderzocht. Bij licht afwijkende cellen krijgt de betrokken vrouw het advies op termijn een vervolguitstrijk te laten maken. Bij ernstige afwijkingen volgt direct verwijzing naar een gynaecoloog voor nader onderzoek en een eventuele behandeling.
Dit verslag bespreekt de rol van HPV in baarmoederhalskanker en de screening op baarmoederhalskanker in Nederland, en dient als onderlegger voor een informatieve folder, gericht op patiënten die uitgenodigd worden om een uitstrijkje te laten maken. Continue Reading

Minor Disciplines Applied Science

Is gentherapie een reële optie voor de behandeling van kleurenblindheid bij mensen?

Samenvatting

Volledige of gedeeltelijke kleurenblindheid is het niet volledig of niet normaal waarnemen van kleuren en kan zowel congenitaal (aangeboren) als verworven zijn. Congenitale kleurenblindheid komt verreweg het meeste voor, in de Amerikaanse bevolking bij ongeveer 8% van alle mannen en 0,5% van alle vrouwen. Kleurenblindheid kan hinderlijk zijn en problemen geven in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het uitoefenen van een beroep. De wens om kleurenblindheid te genezen is aanwezig en gentherapie is in ieder geval in theorie een goede kandidaat als behandeling voor congenitale kleurenblindheid. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met dierenmodellen die laten zien dat de techniek aanwezig is om een klinische trial met mensen te starten. Cruciale vragen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en ethiek blijken echter nog onvoldoende beantwoord, zodat een toepassing van gentherapie voor de behandeling van congenitale kleurenblindheid niet in de nabije toekomst mag worden verwacht. Continue Reading

Minor Disciplines Applied Science

Humane endogene retrovirussen in multiple sclerose

Samenvatting

Multiple sclerose is waarschijnlijk een auto-immuunziekte, waarbij meervoudige littekenvorming in de hersenen ontstaat als gevolg van myelineafbraak. Eén van de potentiële oorzaken hiervan zijn humane endogene retrovirussen (HERV’s). Deze HERV’s komen in gezonde personen niet of nauwelijks tot expressie, maar zijn in diverse ziekten (waaronder in MS en een aantal andere auto-immuunziekten) verhoogd aangetroffen. Het immuunsysteem lijkt hierop te reageren, met pathogeniteit tot gevolg. Mogelijk is een omgevingstrigger, zoals een virus, verantwoordelijk voor de abnormale HERV-expressie. Continue Reading

Kaartenhuis
ME/CVS, Minor Disciplines Applied Science

De herkomst van het xenotroop murine leukemievirus-gerelateerd virus

Samenvatting

KaartenhuisIn 2006 werd een nieuw menselijk retrovirus genaamd xenotroop murine leukemievirus-gerelateerd virus (XMRV) in verband gebracht met erfelijke prostaatkanker. In 2009 en 2010 werd dit virus in twee aparte studies ook aangetoond in het bloed van personen met het chronische vermoeidheidssyndroom. Een groot aantal andere studies wist deze bevindingen echter niet te repliceren, zodat al snel werd vermoed dat de bevindingen misschien het gevolg waren van contaminatie. In 2011 werd ontdekt dat XRMV afkomstig is van een recombinatie tussen verschillende stukken endogene provirussen tijdens de xenotransplantatie van prostaatkankertumorweefsel in muizen. Vanuit dit weefsel is een cellijn geproduceerd, wat waarschijnlijk de bron is van de besmetting. Continue Reading

Minor Disciplines Applied Science

De rol van Epstein-Barrvirus bij het X-gebonden lymfoproliferatief syndroom

Samenvatting

X-gebonden lymfoproliferatief syndroom (XLP) of ziekte van Duncan is een congenitale erfelijke ziekte, als gevolg van een primaire infectie met het Epstein-Barrvirus (EBV). De meeste families hebben een mutatie in het SH2D1A-gen, dat codeert voor SLAM-geassocieerd proteïne (SAP). Dit eiwit speelt een centrale rol in de immuunrespons tegen een EBV-infectie. Patiënten met deze ziekte ontwikkelen een ongecontroleerde lymfoproliferatie die leidt tot secundair orgaanfalen en necrose van de weefsels, en uiteindelijk tot de dood. De pathogenese van XLP en de rol van EBV in deze ziekte is tot op heden onbekend, maar kan mogelijk worden verklaard door onderzoek naar cytotoxische T-cellen en NKT cellen. Continue Reading

Minor Disciplines Applied Science

Biotechnologie: productie van influenzavirusvaccins

Samenvatting

Influenza (griep) is een overdraagbare ziekte, veroorzaakt door het influenzavirus. In gebieden met een gematigd klimaat komt het influenzavirus vooral voor in de koudere maanden. Met tussenpozen van 10 – 40 jaar komen wereldwijde pandemieën voor. Er bestaan veel verschillende soorten influenzavirussen, die continue aan verandering onderhevig zijn, zodat jaarlijks nieuwe vaccins nodig zijn om de bevolking te beschermen.

De huidige generatie influenzavirusvaccins worden geproduceerd in kippeneieren. Het productieproces begint bij het selecteren van de drie beste kandidaat-virusstrengen. Vervolgens worden deze virussen vermengd met een verzwakte influenzavirusstreng. De geselecteerde streng wordt daarna op grote schaal in kippeneieren gekweekt en achtereenvolgens geoogst, geconcentreerd en gefiltreerd. Continue Reading